Tájékoztató


  • A név hossza 5-50 karakter között kell, hogy legyen!
  • Érvényes emailcímre van szükség!
  • A megadott emailcímeknek meg kell egyezniük!
  • A jelszó legalább 6 karakter hosszú legyen!
  • A jelszó tartalmazzon legalább egy kisbetűt és legalább egy nagybetűt!
  • A jelszóban legyen legalább egy szám!
  • A jelszó NE tartalmazzon ékezetes vagy speciális karaktereket!


Regisztráció


Regisztrációs problémák esetén írjon a info@masport.hu emailcímre!